สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดสว่างอารมณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.วัดสว่างอารมณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


            โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 162 จบ


       อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั่งสมาธิ ฟังธรรมะ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนร่วมสวดมนต์ จำนวน 71 คน คณะครู 10 คน รวม 81 คน โดยได้ร่วมกนสวดคนละ  2 รอบ รวม 162 จบ

          ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนต่างตั้งใจสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง เนื่องจากทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของการสวดมนต์บทนี้ว่าสวดแล้วสิ่งที่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทั้งตัวผู้สวดเอง รวมถึงบุคคลรอบข้างด้วย