สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมยาตราร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่นพรัตน์

พระธรรมยาตราร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่นพรัตน์

         

        พระธรรมยาตรากว่า 200 รูป พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหม่นพรัตน์ จังหวัดสุพรรณบุรี


        ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้เริ่มด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลังจากนั้นพระธรรมยาตรา คณะศรัทธาสาธุชน ก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามหลักวิชชาของการสั่งสมมหาทานบารมี ก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าและไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นคณะศรัทธาสาธุชนได้อัญเชิญต้นผ้าป่าที่เกิดจากจิตกุศลศรัทธา เพื่อจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในวันนี้ทางวัดใหม่นพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  จะนำไปสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดค