สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


        สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส เมื่อทุกท่านใจใสสะอาดดีแล้ว จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรแอ๊ด - กัลยาณมิตรแสงจันทร์  จารุสภา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งตักบาตรและร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง