สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธบอร์คโด จัดพิธีหล่อและถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และพิธีลาสิกขาธรรมทายาท รุ่นที่ ๓

 

    

 

          วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส เหล่ากัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีหล่อและถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และร่วมพิธีลาสิกขาธรรมทายาท รุ่นที่ ๓ โดยมี กัลฯ เยาวภา บรรพหาร (ว่อง วา ชอง) เป็นประธานนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ต่อจากนั้น กัลฯ สวนนี เผ่าพงษ์สวัสดิ์เป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าจำนำพรรษา (ผ้าอาบน้ำฝน) ปิดท้ายกิจกรรมบุญด้วยพิธีลาสิกขาของสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๓บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ชื่นบาน ก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร