สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาชิคาโก จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

 

    

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา วัดภาวนาชิคาโก ปรเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา โดยมีสาธุชนจำนวนมาก ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวอเมริกัน มาร่วมงาน พิธีในภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล ๕ และตักบาตร พิธีในภาคบ่ายเป็นการทอดผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรมแดพระอาจารย์ จากนั้นสาธุชนฟังธรรมจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีและ ทำหน้าที่กัลยาณมิตร เพื่อชักชวนเจ้าของบุญมาร่วมสถาปนาหลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร