สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาฮ่องกง จัดพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาและบรรพชาสามเณร

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาฮ่องกงได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและบรรพชสามเณร  โดยภาคเช้า มีพิธีตักบาตร นั่งสมาธิพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย โดยถ่ายทอดผ่านดาวธรรม ช่อง DMC และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ภาคบ่าย มีพิธีบรรพชาสามเณร ครั้งที่ ๓ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งรับฟังโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และเรียนธรรมศึกษา จนถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชามหาธรรมกายเจดีย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร