สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านห้วยพลู จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.บ้านห้วยพลู จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       อาจารย์เพชรรัตน์ พุทธสุชา ประสานงานสอนศีลธรรมในโรงเรียนห้วยพลู อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานงานโรงเรียนห้วยพลูเพื่อจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้รับความเมตตาจากบุญลือ ธมฺมสกฺโก  จากธุดงคสถานพิษณุโลก ได้เทศน์สอนธรรมะ พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิ และนำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วยความปลื้มปีติ


     สำหรับการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรของนักเรียนโรงเรียนห้วยพลูในครั้งนี้ ถึงแม้ว่านักเรียนส่วนมากจะจำบทสวดมนต์ยังไม่ได้ แต่ทุกคนก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยการดูหนังสือสวดมนต์ประกอบ ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจน