สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ 


         ภายในงานพระอาจารย์พระสิริ สิริปญฺโญ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำถวายสังฆทาน พร้อมทั้งตักบาตรแด่คณะสงฆ์
ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์วิวัฒน์ วิวัฒฑโก ได้แสดงธรรม ในหัวข้อเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้เดินทางไปปล่อยปลา ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร