สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการบรรพชาสามเณรมหามงคล 

โครงการบรรพชาสามเณรมหามงคล 


             คณะผู้ปกครองและสาธุชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก ได้มาร่วมพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา 


            โดยในภาคเช้าเป็นพิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาพระประธาน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ส่วนนายมณฑล  ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง พิธีมอบบาตร และผ้าไตร ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติศีลวัตร เจ้าคณะตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย เป็นพระอุปัชฌาย์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีรองศาสตราจารย์สำรวย กิตติลาภานนท์ และกัลยาณมิตรธงชัย ธรรมวัฒนะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


               สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา มูลนิธิปัญญานันโท  โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้ว