สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าช่วย ๒๖๖ วัด ภาคใต้

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับชมรมไทยร่มเย็น และชาวจังหวัดชลบุรี ได้จัดเวทีเสวนาสถานการณ์ภาคใต้โดยมีพระครูสังฆรักษ์สำเนียง นาราโท ผู้แทนคณะสงฆ์ และคุณเพ็ญประภา อินทรพล  ผู้แทนประชาชนภาคใต้ มาเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้น เป็นพิธีทอดผ้าป่า ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และทำพิธีอธิษฐานจิตไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่าแสนชีวิต
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร