สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน

 

    


          เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก และโรงเรียนโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา
          นักเรียนที่เข้าอบรม คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๕๐ คน   เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ ทาน ศีล ภาวนา กฎแห่งกรรม พระคุณพ่อ-แม่ เป็นต้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร