สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานสัมมนาความมหัศจรรย์วันสำคัญของชีวิต

 

    

 

         เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้วภูธรภาคอีสานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี จัดงานสัมมนาความมหัศจรรย์ วันสำคัญของชีวิต โดยนิมนต์พระอารักษ์ ญาณารักโข ไปแสดงธรรม และมีนายบรรเจิด  ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรให้การต้อนรับ

         พระอาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตโดยยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และมีกำลังใจที่จะทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 
         ผู้เข้าฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้มีจำนวนกว่า ๑๒๐ คน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร และนครพนม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร