สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบวชอุบาสิกาแก้วที่วิงซ์สลอทท์

 

    

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลูกพระธัมฯ ประเทศสวีเดน ได้พร้อมใจกันบวชอุบาสิกาแก้วเพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ปราสาทวิก เมืองอุพซอล่า โดยมีผู้ร่วมบวชจำนวน ๓๐ คน ซึ่งอุบาสิกาทุกคน ต่างตั้งในเอาบุญในครั้งนี้ ด้วยการเตรียมภัตตาหารสำหรับบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนา เรื่อง "พระคุณแม่" 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร