สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมบางกระทุ่มร่มเย็น จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชมรมบางกระทุ่มร่มเย็น จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


ชมรมบางกระทุ่มร่มเย็น จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


           ชมรมบางกระทุ่มร่มเย็น อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้รับความเมตตาจากพระทองมี ชยวีโร และพระทรงกลด สีหจิตฺโต จากธุดงคสถานพิษณุโลก มานำสวดมนต์ในครั้งนี้ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนชายสมัครชวนในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งในจัดในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญได้บวชเพื่อทดแทนคุณของบิดา มารดาด้วย