สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วที่วัดภาวนา ดี.ซี สหรัฐอเมริกา

 

         


           เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรวัดภาวนา ดี.ซี. รัฐเวอร์จีเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมพิธี ๑๕ คนทุกคนต่างปลาบปลื้มใจในบุญนี้เป็นอย่างมาก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร