สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธปารีส ฝรั่งเศส

 

    

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ วัดพุทธปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นลง สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด และช่วยกันรับบุญเก็บงานภายในวัดกันอย่างสนุกสนาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร