สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

การอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท วัดภาวนาโอซากา ญี่ปุ่น

 

    

 

             เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทขึ้นโดยมีเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๙ คน ยุวธรรมทายาทร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาด และมารยาทชาวพุทธที่ถูกต้อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่านรองกงสุลใหญ่ประจำนครโอซากา กัลฯ สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ได้มาเปิดกรวยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษาในปีนี้และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร