สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๖

 

    


           เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยองค์การยุวพุทธศาสนิก-สัมพันธ์แห่งโลก โดยมีเยาวชนตัวแทนศูนย์ภาคีเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๒ คน จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่นเกาหลี อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย และไต้หวัน โดยจัดขึ้นใน ๔ วัดเก่าแก่ของญี่ปุ่น ได้แก่ วัดเอ็นเกียว วัดชิเต็นโน่ วัดไดเน็นบูซุ และวัดโทนันอิน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร