สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี  จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี  จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


       วัดพระธรรมกายดีซี  สหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและฟังธรรมจากพระอาจารย์


       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2561 วัดพระธรรมกายดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น  โดยในภาคสายพระใบฎีกาวาริส  ติณฺณถทฺโธ เมตตาให้ธรรมะ และข้อคิดในการสร้างบารมี จากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำโดยพระครูวินัยธรชาญชัย  ปิยวาจโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี ได้นำประกอบพิธีกรรม โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับท่านประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร คือ กัลยาณมิตรจอร์น-กัลยาณมิตรวาทินี รอสเลอร์ พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และทุกท่านได้น้อมนำไทยธรรม ผ้าไตร ถวายแด่คณะสงฆ์  และทำบุญใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล กันอย่างอะเลิศเบิกบานในบุญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม และความปลื้มปีติในบุญ


         และกิจกรรมภาคบ่ายศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร และฟังบรรยายธรรม ติวธรรมศึกษา จากพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ ทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญวันนี้ ต่างได้รับความปลื้มปีติเป็นอย่างมาก