สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่

พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่


      โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดพิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่ ณ มหารัตนวิหารคด 29 วัดพระธรรมกาย


         ผู้ปกครองของสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ โดยมีพระมหากิตติ  กิตติญาโณ หัวหน้าโครงการ เป็นประธานสงฆ์ กัลยาณมิตรยุวดี  เลิศทระรัตน์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิ กลั่นกาย ใจ ให้ใสบริสุทธิ์ จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยกัลยาณมิตร      ณิชาพร  ผดุงฤกษ์ ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร และนำกล่าวคำอธิษฐานจิต และได้น้อมนำผ้าไตรจีวรและไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ทั้งนี้ทุกท่านได้รับฟังโอวาทตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวาระโอกาสอันดีที่คณะเจ้าภาพ จะได้ตักบาตรสั่งสมบุญกับสามเณรใหม่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงตรัสว่าอย่าดูถูกไฟ แม้เล็กน้อย อย่าดูถูกอสรพิษว่าตักเล็ก  อย่าดูถูกสมณะว่ายังเด็กอยู่ เหตุที่ทรงตรัสเช่นนี้ เพราะไฟแม้เพียงเล็กน้อยก็เผาบ้านเมืองมาเยอะนัก  อสรพิษแม้ตัวเล็กก็กัดเราถึงแก่ความตายได้  แม้แต่สมณะที่บวชใหม่ แต่บุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้ไม่ใหม่ในเส้นทางนี้เลย  กายภายนอกแม้ 5 ขวบ ย้อนไปถ้าเป็นเรายังไม่อาจจากบิดามารดาได้


          สามเณรในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย มีกว่า 10 รูป ที่น่ายกย่องชื่นชม เป็นเพราะเก่งกว่าวัย สามเณรทุกรูปไม่เคยออกจากอ้อมกอดของมารดาเลย และวันนี้จากอ้อมกอดมารดามาสู่ผ้ากาสาวพัสตร์  จากอ้อมกอดมารดามาสู้ทางธรรม ได้มาฝึกสิ่งที่ตลอดชีวิตไม่เคยฝึก ได้มาทำในสิ่งที่ตลอดชีวิตไม่เคยทำ และสามเณรทำได้ดีเยี่ยม ในวันนี้สามเณรเหล่านี้ จะได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราท่านทั้งหลาย มีสามเณรรูปหนึ่งกล่าวว่า ตอนอยู่ข้างนอกผมเกเร ผมอยากมาบวชเป็นเด็กดี ให้พ่อแม่ได้บุญ นี้เป็นคำกล่าวของสามเณรวัย 6 ขวบ ให้เราได้ปลื้มและร่วมกันเอาบุญใส่บาตรกับสามเณรกัน