สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรและร่วมประชุม UN วัดภาวนานิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ กัลฯ เอก - กัลฯ ขันทะลี แก้วหาวงศ์  ณ เมือง South Jersy ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้าน โดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดภาวนานิวเจอร์ซี มานำปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา 
           หลังจากถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแล้ว ได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา และชมสื่อวิดีทัศน์ ในวันเดียวกัน พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ของวัดภาวนานิวเจอร์ซีได้เดินทางไปร่วมประชุมระหว่างองค์กร เพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนที่องค์การสหประชาชาติ  มหานครนิวยอร์ก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร