สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


        โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ และกัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถววาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


          ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรคำปาน และกัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ ได้นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องชีวิตหลังความตาย ว่า เป็นชีวิตที่ไม่มีการทำมากิน เป็นภพภูมิที่เสวยผลบุญและผลบาป ไม่สามารถทำบุญเองได้ ต้องรอคอยบุญที่หมู่ญาติจะอุทิศไปให้เท่านั้น และก่อนกลับทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดวัด และช่วยกันรับบุญซ่อมแซมปรับปรุงครัวมหาทานของวัดพระธรรมกายแคนซัส ซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรมตามกาลเวลา ด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงกันทุกคน