สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

 

    


         เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร ๘๔,๐๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
         การบรรพชาครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริพัฒนาภรณ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีเยาวชนจำนวนกว่า ๑๔๐ คน จาก ๘ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร