สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๒๙จังหวัดยะลา

 

   

 
            เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมรักสันติ และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา
           การจัดงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา มาเป็นประธานสงฆ์ และนายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร