สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

 

    


            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้มอบหมายให้ นพ. พรชัย พิญญพงศ์ และคณะ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ นำพวงมาลาไปร่วมพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยส่วนงานหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรนิสิตนักศึกษา พ่อค้าและประชาชน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร