สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


            วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองทุนการศึกษาพระบาลี


           สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาจำรัส ภัสสรญาโณ   เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้า เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งในภาคเช้าเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคล ซึ่งเป็นบุญพิเศษที่ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้ โดยกัลยาณมิตรกานดา อาระบะ-กัลยาณมิตรสาวิตรี ยามาโมโต้ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคล มีกัลยาณมิตรฤทัย มาสุดะ-กัลยาณมิตรศิริลักษณ์ จิระธรรมาภรณ์ เป็นผู้แทนนำกล่าว ด้านกัลยาณมิตรปาริชาติ กัลยาณมิตรสมภาร-กัลยาณมิตรหฤทัย โอกิวาร่า นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีกดปุ่ม “รัตนชวาลามหามงคล” เพื่อเปิดไฟแท่นบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายกองทุนการศึกษาพระบาลี โดยมีกัลยาณมิตรฤทัย มาสุดะ         นำกล่าวคำถวาย


              ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรกานดา-กัลยาณมิตรซาจิโกะ อาระบะ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติในบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมร่วมกัน