สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานรวมพลคนรักหลวงพ่อ My Papa Love

 

    


           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุ่มกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย จัดงานรวมพลคนรักหลวงพ่อ My Papa Love ขึ้น ณ อาคาร IMPACT CHALLENGER เมืองทองธานี เพื่อสนองมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการสร้าง หลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จเพื่อรองรับพุทธบุตรจากทั่วโลก

           ในงานนี้พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เมตตาเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจนกระทั่งมาสร้างวัดด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้มาร่วมงานกว่า ๕,๐๐๐ คน ยังได้รับชมวิดีทัศน์ อนุบาลฝ’นในฝ’น Unseen รวบรวมภาพการทำงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร