สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก ครั้งที่ ๔

 

    


        เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับวัดสังฆทาน จัดการประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก ครั้งที่ ๔   ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนจากยุวพุทธสงฆ์โลก พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐ คน/รูป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุม ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยใช้ชื่อว่า we are one พระภิกษุสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกัน
        วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองปี ๒๕๕๐ ของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร