สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอภิบาลสงฆ์ ๑,๔๐๐ รูป และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า

 

    


          เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๐ มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ร่วมกับชมรมรัตนเวช ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ ๑,๔๐๐ รูป จาก ๒๒๐ วัด และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้าจำนวน ๑๐๔ วัด ในเขตจังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับความเมตตาจากพระวิสิทธิคณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานสงฆ์ และพลเอกอาทิตย์ - กัลฯ พรสรร กำลังเอกประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร