สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค เข้าร่วมโครงการอบรมศีลธรรม 

วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค เข้าร่วมโครงการอบรมศีลธรรม 


       นักศึกษาวิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค กว่า 200 คน เข้าร่วมอบรมศีลธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธุดงคสถานชลบุรี เทศน์สอนธรรมะในครั้งนี้


        เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัย บางละมุงอินเตอร์เทค กว่า 200 คน ได้เข้าร่วมอบรมศีลธรรม ณ ธุดงคสถาชลบุรี โดยพระอาจารย์ได้สอนให้เด็กๆ รู้จักการสวดมนต์ นั่งสมาธิ อีกทั้งยังบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศีลธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมต่างมีความตั้งใจ และสามารถเรียนรู้สิ่งที่พระอาจารย์ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี  
 

นอกจากการฟังธรรมแล้วพระอาจารย์และทีมงานยังได้จัดฐานกิจกรรมความดีสากล ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนเป็นอย่างมาก และภายหลังจบค่ายนักเรียนทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกัน และการเรียนในโรงเรียนต่อไป