สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำระดับเขต

 

    


           เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรดีเด่น เขต ๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีโดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสุดห้องน้ำระดับเขต จังหวัดปทุมธานี ได้แก่วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีนายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ เป็นตัวแทนไปรับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร