สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


        โดยในภาคเช้าทุกท่าน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ และปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช และ กัลยาณมิตรสรพงษ์ วรจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอารนี จันทร์พงษ์ และ กัลยาณมิตรวิรัช วสินพงษ์วานิช เป็นประธานนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตร


        ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมคัดหินเกล็ดเพื่อนำไปหล่อเสาจารึกชื่อที่โบสถ์พระไตรปิฎก และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐมด้วย