สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายร่วมลงนามถวายอาลัย

 

                  


       เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย นำโดยนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์และนายสมโภช แสงเพ็งพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นาเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ซึ่งมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร