สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนา "จักรเพชร" วันรวมขุนพลกล้าตะวันเพื่อภารกิจสำคัญ..ของตะวันธรรม

 

      

              
      เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมผู้รักบุญได้จัดสัมมนา "จักรเพชร" วันรวมขุนพลกล้าตะวันเพื่อภารกิจสำคัญ...ของตะวันธรรมเพื่ออนุโมทนาบุญกับสุดยอดกัลยาณมิตร ที่ทำหน้าที่ผู้นำบุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปเริ่มงานด้วย เปิดโลกทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับโลก และก้าวต่อไปกับภารกิจสำคัญ ปี ๒๕๕๑ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบเข็มจักรเพชรแด่สุดยอดผู้นำบุญคู่บุญพระพุทธศาสนา

    

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร