สรุปข่าวประจำวัน : มูลนิธิธรรมกายแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาลงนามถวายความอาลัย

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาลงนามถวายความอาลัย

 

    

                 
     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำโดยนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายพร้อมคณะ ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยเครื่องเวชภัณฑ์กว่า ๓,๐๐๐ ชุด ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ท้องสนามหลวงโดยมูลนิธิธรรมกายได้นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นเวลา ๑๐ วัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร