สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน ที่สวิตเซอร์แลนด์

 

    

    
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพุทธเจนีวาจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย     ในเวลา ๐๓.๓๐ น. โดยมีสาธุชนชาวไทยในเมืองเจนีวาและเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธี ในวันนี้ ทางวัดยังได้จัดพิธีถวายความอาลัยและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเปิดโอกาสให้สาธุชนลงนามในสมุดถวายความอาลัยด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร