สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่อินโดนีเซีย

 

    

  
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน มีสาธุชนชาวอินโดนีเซียเดินทางมาร่วมพิธีกว่า ๖๐ คนและชาวไทย ๓ คนในช่วงเช้าร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล และพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกาย โดยถ่ายทอดสด จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหาร ช่วงบ่าย มีพิธีถวายกองทุนซีดีครอบครัวอบอุ่น (ภาษาอินโดนีเซีย) เป็นสังฆทาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร