สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธุดงคสถานร้อยเอ็ด  จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     ธุดงคสถานร้อยเอ็ด  จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีถวายกองทุนภัตตาหารแด่พระภิกษุเข้าพรรษา จาก 9 ศูนย์อบรม ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด


       วันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนภัตตาหารแด่พระภิกษุเข้าพรรษา จาก 9 ศูนย์อบรม ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ธุดงคสถานร้อยเอ็ด โดยผู้แทนคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กล่าวคำถวายคิลานเภสัช และกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่


     ส่วนภาคบ่ายทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ ปล่อยปลา และร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดฯ เพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีพระอาจารย์อดิศักดิ์ อติสกฺโก  นำประชุมในครั้งนี้