สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระภิกษุนิกายโจวเยจง เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

    

               
          เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพระภิกษุนิกายโจวเยจง (JOKYE-JONG ) จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน ๒๐ รูป นำโดยเจ้าอาวาสวัดโจวเกซา เดินทางมาเยี่ยมชมระบบการศึกษาและการฝึกสมาธิของวัดพระธรรมกาย โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ให้การต้อนรับ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร