สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

     วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตรึกระลึกถึงดวงแก้ว หรือวัตถุใสๆ ไว้ที่กลางท้อง พร้อมทั้งได้ปรับร่างกาย ใจ ให้ผ่อนคลาย สบายๆ เป็นเวลา 40 นาที


     ภายหลังจากที่นั่งปฏิบัติธรรมแล้ว พระอาจารย์เอกชัย ชยวณฺโณ ได้นำเทศนาเรื่อง “ศีล 5” เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งๆขึ้นไป ซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างประทับใจในการเข้าร่วม Class สมาธิในครั้งนี้