สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี


        วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดพิธีปุพพเปตพลีและพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาว


           สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมะตะกะภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร กัลยาณมิตรพรรณี ทินกุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


   ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดน์อนันตชัย โดยมีกัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพ็ชร ,กัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง ,กัลยาณมิตรพรรณี ทินกุล,กัลยาณมิตร เรวดี Norman  เป็นประธาน จากนั้นเป็นพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรเจนนิเฟอร์ เจนอารีวงศ์ เป็นประธานจุดเทียนหน้าตู้พระธรรม ,กัลยาณมิตรพรรณี ทินกุล เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนม์ ส่วนพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรสุพิชา สายสมร  กัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพ็ชร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะจากพระเพิ่มพงษ์ ฉนฺทวฑฺโฒ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี