สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


       วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย


    สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี ก่อนที่ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม และ กัลยาณมิตรจินดารัตน์ รัตนกุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์
ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ,  กัลยาณมิตรจินดารัตน์ รัตนกุล , กัลยาณมิตรอุเทน กัลยาณมิตรรวินท์ มาลีวัตร์ , กัลยาณมิตรดวงใจ – กัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ , กัลยาณมิตรสุภาพ อุดานนท์ , กัลยาณมิตรลอง แดง กัลยาณมิตรทวน ลัม เป็นประธานจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย


        จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่อุบาสิกาอารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์ ผู้เป็นอุปัฏฐากคุณยายอาจารย์ฯ  และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระมหาเหมือนฝัน  สํวรชโย เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี