สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


      พระมหาสมเกียรติ วรยโส เปรียญธรรม 9 ประโยค พระอาจารย์ใหญ่สำนักพระอภิธรรมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานภายในวัดพระธรรมกายที่ร่วมกิจกรรมได้แก่สำนักการศึกษา สำนักพระปริยัติ สำนักบริการกลาง สำนักสื่อ DMC สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาร่วมกันสวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา นอกจากจะทำให้มีพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่อง มีจิตใจที่ผ่องใส    ดังนั้นอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลรอบข้าง บุคคลในครอบครัว มาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ หรือสวดมนต์เองที่บ้านก็ได้ โดยมีเป้าหมายสวดให้ได้ 1 พันล้านจบภายในสิ้นปีนี้ 


    โดยทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000