สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน


      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน องค์พระธรรมกายและพิธีสมโภชมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด 4  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้กราบอาราธนาหลวงพ่อทัตตะชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุสมโภชน์องค์พระประธานพระธรรมกาย และมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล แผ่นจารึกรายนามเจ้าภาพผู้มีบุญ เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท จังหวัดชัยนาท, ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในผอบ(ผะ-อบ)เพื่อนำขึ้นบรรจุภายในพระเกตุพระประธาน และทำพิธีสมโภช “มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล” ณ กล่องจักรแก้ว เพื่ออัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌาน องค์พระประธานฯ จำนวน 5 ชุด โดยภายในกล่องจักรแก้วท่านประธานสงฆ์ได้ประดิษฐานดวงแก้วมณีโชติรส จำนวน 5 ดวง ณ แกนกลางกล่องจักรแก้วมหามงคล ก่อนที่ผู้แทน                คณะศิษยานุศิษย์จากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคกลาง จะได้เข้าบรรจุมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ปิดแผ่นทองบนกล่องจักรแก้ว ก่อนที่จะได้มอบแก่ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง 5 ศูนย์


     ทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท โดยย่อความว่า การที่เราได้มาร่วมสร้างศูนย์ ได้มาเรียนรู้ความดี ความชั่ว รู้บุญรู้บาป ทั้งยังได้มีโอกาสได้สร้างพระธรรมกายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตรงนี้นับว่าเป็นบุญใหญ่เพราะผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปี ผู้ที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นั้นย่อมมี การที่เราได้มาร่วมบรรจุพระบรมสาริกธาตุในวันนี้จะเป็นหลักฐานว่าพระพุทธองค์มีตัวตนอยู่บนโลกนี้จริงๆ และในอีก1-2 พันปีข้างหน้า องค์พระประธานก็ยังคงเป็นเครื่องยืนยัน ทำให้เขาเหล่านั้นเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ คือ ละชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยการทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม  จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมพิธีได้น้อมนำมาลัยดอกไม้เข้าสักการะองค์พระประธานด้วยจิตที่เลื่อมใส