สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายในญี่ปุ่นมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.2 ล้านเยน

วัดพระธรรมกายในญี่ปุ่นมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.2 ล้านเยน


      วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่น รวมเป็นเงินกว่า 3.2 ล้านเยน

       เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น นำโดยพระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิหงิ ,พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคานากาว่า และคณะกัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 เยน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเอบิน่า (Ebina) จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) โดยมีรองนายอำเภอเอบิน่า เป็นตัวแทนของนายอำเภอฯ กล่าวขอบคุณและรับมอบปัจจัยช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้

      สำหรับการให้ความช่วยเหลือของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยครั้งที่ 1 มอบวันที่ 13 กรกฎาคม  จำนวน 1 ล้านเยน ,ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม  จำนวน 1 ล้านเยน และครั้งที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม จำนวน 1.2 ล้านเยน รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 3.2 ล้านเยน หรือกว่า 9 แสนบาท