สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้  ครั้งที่ 139

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้  ครั้งที่ 139


         วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 


       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 พร้อมทั้งพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 104 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งภายในงานเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกิจศาสนการ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มาร่วมตักบาตรจำนวนมาก


         จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 104 จำนวน 165 กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ได้กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

     

          และในโอกาสนี้พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันพระไม่สามารถบิณฑบาตได้ อยู่กันวัดละรูปสองรูปเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ ถ้าหากพวกเราทั้งหลายพากันหนีหมด พระพุทธศาสนาของเราก็จะถอยร่นไป ขอบคุณหลวงพ่อ หลวงพี่ พระคุณเจ้าทุกๆรูป ที่ทนสู้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยมากนัก วันนี้ที่เรามารวมกันเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญ ร่วมแรงร่วมใจสร้างความดีสืบต่อไป”