สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ ๑๔

 

    

                
     เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรม นานาชาติ หรือ The Middle Way รุ่นที่ ๑๔ ขึ้นที่ภูเรือ จ.เลย โดยมีชาวต่างชาติจาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์อังกฤษ แคนาดา เช็กโกสโลวาเกีย สวีเดน และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร