สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดพิธีทอดกฐิน


วัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช  2561


    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในจังหวัดไอจิและเขตใกล้เคียงได้ร่วมใจกันจัดพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายไอจิ โดยได้รับความเมตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม เป็นประธานสงฆ์ โดยประธานเอกกฐินประจำปีนี้ได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรธัญญพัทธ์ เกษมฐิติพันธุ์ พร้อมคณะกัลยาณมิตรจากประเทศไทย ท่ามกลางผู้ร่วมอนุโมทนาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จากนั้นเป็นพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อซื้อที่ดินส่วนต่อขยายถวายวัดพระธรรมกายไอจิ


    สำหรับวัดพระธรรมกายไอจิเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2554 โดยชาวไทยในเมืองนาโกยา  ได้อาราธนาพระภิกษุ มาจำพรรษาและเผยแผ่ธรรมะให้กับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายไอจิเป็นจำนวนมาก