สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดกฐิน


วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561


       สำหรับกิจกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรม และในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 

   

   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยคณะประธานกองกฐินได้ตั้งริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งประธานกฐินในปีนี้คือ กัลยาณมิตรวิภารัตน์ สาขากร พร้อมคณะ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิ เมื่อทุกท่านใจใสเป็นสมาธิดีแล้ว ประธานบุญพิธีได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา กล่าวคำถวายผ้ากฐิน กล่าวคำอธิฐานจิตและได้น้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ประธานสงฆ์กล่าวคำเผดียงสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวคำอปโลกน์กฐิน ตามลำดับ ก่อนที่คณะเจ้าภาพคณะจะได้ถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์


     และในโอกาสนี้สาธุชนผู้มีบุญได้กล่าวคำปวารณาเป็นประธานกองกฐิน ยังความปลื้มปีติในบุญแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้