สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่สหรัฐอเมริกา

 

     


       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ฟื้นฟูการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีนักเรียนทั้งไทยและอเมริกันให้ความสนใจมาเข้าเรียน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร